Miso Salmon, Green Beans, White Rice

Miso Salmon, Green Beans, White Rice

5oz Salmon, 1/2 cup Green Beans, 1/2 cup White Rice

Miso Salmon, Green Beans, White Rice

5oz Salmon, 1/2 cup Green Beans, 1/2 cup White Rice

$11.40

FacebookTwitter

Miso Salmon, Green Beans, White Rice

Cal:338  Carb:25  Fat:12  Protein: 32